Flirten met God

Flirten met God doen mensen die niet geloven maar wel soms iets religieus beleven. Omdat ze niet geloven – niet dat er een God bestaat en ook niet dat er geen God is – is elke beleving op dit gebied ambigu: was er iets of was het niets? Het was een flirt, en dat inspireert er werk van te maken. Deze nieuwe vorm van religiositeit is in opkomst, maar opgemerkt is ze nog bijna niet.

Wat is Flirten met God? ↴

Het debat over Flirten met God ↴

Vele verschijningsvormen ↴

(Gelovige) alternatieven? ↴

Waarom religie nodig blijft ↴

Workshop Flirten met God in Vézelay ↴